28.1.12

drawing challenge: another roadside attraction
these are two (and a cutout) of the three paintings 
I made some years ago for 'De Geheime Tuin'
an office for therapy and coaching of children, young people and parents
the office is named after 'The secret Garden'
a children-book by Frances Hodgson Burnett

for more roadside attractions you have to go to my Paraphernalia of Demie

* acrylic on canvas with beads and sequins and some applications

23.1.12

vandaag, gisteren en de afgelopen week

today, yesterday and the past week

 

22.1.12

drawing challenge: bundleafter seeing some of the bundles 
I wanted to show you my bundle
my lucky bundle
my bundle of happiness

for more bundle, see Rachel

and now
back to work
quickly

happy sunday!


20.1.12

9 kg geluk
9 kg of happiness

17.1.12

gemaakt
mijn vader kan alles maken; tafels, kasten, ladenkasten
een heel huis als het moet, wat hij eens ook deed
mijn vraag om kleine houten huisjes was dan ook makkelijk voor hem
'hoe groot en hoeveel?' vroeg hij
en reeds de volgende dag kreeg ik ze in handen, dankjewel pap!

nu heb ik al een hele collectie
het huisje van draad maakte Oudste voor mijn verjaardag
* de vogel-print is van MUSwerk


made

my father can create anything: tables, cabinets, chests of drawers
a whole house if needed, what he once did
my question for small wooden houses was therefor easy for him
'how big and how much?' he asked
and already the next day I got them in my hands, thank you dad!

now I have a whole collection
the house made of wire has Oldest made for my birthday
* the bird-print is of MUSwerk
 

14.1.12

drawing challenge: teatime


because of the two interior projects I am currently working on
and the internal relocation in our house of my workspace
I have not gone beyond creating sketches
and drinking lots of cups of (spicy rooibos) tea!
I wanted to make a lino-cut print on a tea-towel of my idea of a teapot
my inspiration: Klaas Gubbels and his coffeepots

for more tea or coffee you have to go to Ariane


drawing challenge: theetijd 

door de twee interieur projecten waar ik momenteel mee bezig ben
en de interne verhuizing hier in huis van mijn werkplek
ben ik niet verder gekomen dan het maken van schetsen
en het drinken van vele kopjes (spicy rooibos) thee!
ik wilde een linosnede afdruk maken op een theedoek van mijn idee van een theepot
mijn inspiratie: Klaas Gubbels en zijn koffiepotten

voor meer thee of koffie, ga naar Ariane

10.1.12

zondag 2.
en 's middags gingen we schaatsen op de ijsbaan hier in het dorp
er is niet veel veranderd sinds eind jaren '60


sunday 2.

and in the afternoon we went skating at the ice rink here in the village
not much is changed since the late '60

;^)

8.1.12

zondag
de laatste kaneel-cardemom-broodjes
op serviesgoed van Celinda
morgen start school en werk weer
maar dat is morgen

fijne zondag!

P.S. zie hier het recept


sunday

the last cinnamom-cardemom-buns
on tableware from Celinda
tomorrow school and work starts again
but that's tomorrow

happy sunday!

7.1.12

6.1.12

!

lees dit
bij mijn vriendin Simone
een mooi verhaal
;^)


read this
at my friend Simone
a good story
;^)

5.1.12

03 januarina alle feesten aan het einde van een jaar beginnen we het nieuwe jaar
sinds 1998, met de verjaardag van onze Oudste
toen, 14 jaar geleden, hadden we hetzelfde stormachtige weer als nu
en zoals elk jaar denk ik terug aan die eerste dagen van ons samen


January 03

after all the feasts at the end of a year we start the new year
since 1998, with the birthday of our Oldest
then, 14 years ago, we had the same stormy weather as now
and like every year I remember those first days of us together

Blogarchief

Volgers