28.12.12

mijn 2012 in boeken
net als vorig jaar heb ik dit jaar minstens een boek per week gelezen
sommige las ik voor de tweede, soms derde, keer
welkom als een oude vriend
andere waren nieuw, of voor mij nieuw
mijn 2012 in boeken:

Toyo Shibata: geef de moed niet op/Kujikenaide, 2011/2010, gedichten/poems
Toyo Shibata: honderd jaar/Hyakusai, 2012/2011, gedichten/poems
Anita Amirrezvani: Dochter van Isfahan/The Blood of Flowers, 2007
Susan Fletcher: Eve Green, 2004
Jules Hardy: Gebroken Stilte/Altered Land, 2002
Jonathan Safran Foer: Extreem Luid & Ongelooflijk Dichtbij/Extremely Loud & Incredibly Close, 2005
Threes Anna: Het laatste land, 2012
Bernlef: Onbewaakt ogenblik, 2012 (zijn laatste/his last....)
Bernlef: Help me herinneren, 2012
Pauline Slot: De inwendige, 2007
J.J.Voskuil: De Buurman, 2012
Maggie O'Farrell: The hand that first held mine, 2010
Per Petterson: In the wake, 2002, It's fine by me, 1992/2011 en/and Out stealing horses, 2003/2005
en meer/and more....

welk boek of welke schrijver vind jij dat ik zou moeten lezen in 2013?my 2012 in books

like last year I have been reading at least one book a week this year
some I read for the second, sometimes third, time
welcome as an old friend
others were new, or new to me

which book or author do you think I should read in 2013?23.12.12

zondag
kerstsfeer in huis
maar buiten is het 12 graden en het regent
alweer....

vandaag is de laatste dag voor de giveaway
er zijn al meer dan 70 inschrijvingen! wauw....
nu weet ik het zeker
in 2013 begin ik een webwinkel

fijne kerstdagen!sunday

Christmas spirit in the house
but outside it's 12 degrees and raining
again....

today is the last day of the giveaway
there are already more than 70 entries! wauw....
now I know for sure
in 2013 I will start a webshop

merry Christmas!20.12.12

advent calendar - giveaway


vibeke from 'a butterfly in my hair' is having an Advent giveaway 
today, on the last day of the calendar, my work is included:

a linocut print of an owl on unbleached linen 
with embroidered moss on the tree trunk in three colors green 
and some small beads
and embroidered eyes in black and white
the size of the cushion is 40 x 40 cm
and there is only one.... 
 
 
if you want to enter in the drawing
then go here
and leave a comment at vibeke's blog before the end of the 23'th 
vibeke will announce the winner the following day

good luck!
and thank you dear vibeke!!

16.12.12

drawing challenge: shelter
dear Renilde is our host this week with shelter

I've been thinking a lot about the theme this week
shelter: a beautiful theme, but certainly not an easy one
unfortunately I had a lot of headaches again
then I prefer to lay my head in my arms
be carried and taken care of
and shelter in my bed

etching with drypoint, size 6x6cm, on handmade paper

what I particularly like about the drawing challenge is
that every time again I am challenged
this week, for the first time in yéars, I was busy with etching
and I loved it!


*  *  *  *

ik heb veel gedacht aan het thema van deze week
shelter-schuilplaats: een mooi thema, maar zeker niet makkelijk
helaas had ik weer veel hoofdpijn
dan wil ik het liefst m'n hoofd neerleggen in mijn armen
gedragen worden en verzorgd
en beschutting vinden in mijn bed

ets met droge naald, afmeting 6x6cm, op handgeschept papier

wat ik zo bijzonder vind aan de drawing challenge is
dat ik elke keer weer wordt uitgedaagd
zo was ik deze week, voor het eerst in járen, bezig met etsen
en ik genoot!

11.12.12

thuis
langzaamaan komt de winter-kerstsfeer in huis....

daarnaast maakte ik een kussen van een proefdruk op linnen van een van de uilen
speciaal voor de Adventskalender die v van 'a butterfly in my hair' organiseert
ik ben zeer vereerd!


* * * * 

at home

slowly the winter-Christmassphere is coming in our home....

I also made a cushion of a proof on linen of one of the owls
especially for the Advent calendar that sweet v of 'a butterfly in my hair' organizes
I am very honored!

8.12.12

drawing challenge: cactus
cactus (cacti, cactuses) a member of the cactaceae family
and a name originally used for a spiny plant whose identity was not certain

I do not really like cacti
there is only one I like, namely the one with ears
I crocheted such a cactus and once in a pot I realized
I have used one in the ABC I made for Oldest
a long, long time ago

for more cacti see: tinyWoolf the blog of sweet Nadine* * * *

ik hou niet echt van cactussen
er is er maar één die ik leuk vind, namelijk die met oren
ik haakte zo'n cactus en eenmaal in een pot realiseerde ik me
dat ik er een heb gebruikt in het ABC dat ik maakte voor Oudste
lang, lang geleden

4.12.12

sinterklaasSinterklaas, ik hou van de geheimzinnigheid in huis, het geknutsel van iedereen
ik hou van het gure weer en de warmte binnen in huis
ik hou van de geur en smaak van al het lekkers
en natuurlijk van de licht spottende gedichten

Jongste en ik maakte deze surprise voor een van zijn klasgenoten
het is de laatste keer, want volgend jaar gaat hij naar de middelbare school


* * * *

Sinterklaas, I love the mystery in the home, the tinkering of everyone
I love the inclement weather and the warmth inside
I love the smell and taste of all the goodies
and ofcourse the light mocking poems

Youngest and I made this surprise for one of his classmates
it's the last time, because next year he goes to secondary school 


1.12.12

drawing challenge: state of mind
about 1,5 weeks ago I read this phrase or quote in a story by Simone
and that is exactly how it is for me
ik doe maar wat - I do but what
én mijn uiterste best - ánd my utmost

I know Simone since day 1 of the Art Academy
and I love the way she describes her daily life
with light self-mockery and wonder
she is an artist and this phrase could be 
one of her Terloopse Zinnen - Casual Phrases
I made it into a linocut on A4 paper

you can find more participants and their state of mind at Elisabeth
zo'n 1,5 week geleden las ik deze zin of quote in een verhaal van Simone
en zo is het precies voor mij
ik doe maar wat
én mijn uiterste best

ik ken Simone sinds dag 1 van de Kunstacademie
en ik hou van de manier waarop ze haar dagelijkse leven beschrijft
met lichte zelfspot en verwondering
ze is kunstenaar en deze zin zou 
één van haar Terloopse Zinnen kunnen zijn
ik maakte er een linosnede van op A4 papier

24.11.12

drawing challenge: Little Red Riding Hood

ok, Little Red Riding Hood, and I am not even particularly fond of that fairy tail
I like the characters and the setting in which it happens, a forest
and I love wolves and see the wolf more as a companion than a threat
ánd I have always wanted a cape like that, with such a lovely large hood
so....
I made a linocut of a forest, with a shining full moon
and pen drawings that I reduced and cut out
my version
my first illustration for this children's story


for more versions of Little Red Riding Hood see:* * * * 

ok, Roodkapje, en ik ben zelfs niet eens bijzonder dol op dat sprookje
ik hou van de personages en de omgeving waar 't zich afspeelt, een bos
en ik hou van wolven en zie de wolf meer als een gezel dan een bedreiging
én ik heb altijd zo'n cape gewild, met zo'n prachtige grote capuchon
dus....
maakte ik een linosnede van een bos met een stralende volle maan
en pentekeningen die ik heb verkleind en uitgeknipt
mijn versie
mijn eerste illustratie voor dit kinderverhaal

20.11.12

drawing challenge: NEW THEME!

for years now I have on my wish list: making illustrations for a children's story
now and than that sings around in my head
as last
while walking in the woods
and when I came across that picture in a magazine
I knew my theme for the drawing challenge of 24 - 25 November:
Little Red Riding Hood

are you in?* * * * 

al jaren staat er op mijn wensenlijstje: illustraties maken bij een kinderverhaal
zo nu en dan zingt dat rond in m'n hoofd
zoals laatst
al wandelend in het bos
en toen ik die foto tegenkwam in een tijdschrift
wist ik m'n thema voor de drawing challenge van 24 - 25 November:
Roodkapje

doe je mee?

 

19.11.12

drawing challenge: habit
dear Kirsten choose this weeks theme: habit

though I laugh often and quickly and sometimes too loud
I tend to gloomy, melancholy and darkness
my habit: I always find bears on my path....

next weekend I am the host
I will announce the new theme tomorrow


* * * * 


al lach ik vaak en snel en ook wel luid
neig ik naar somber, melancholie en donkerte
mijn gewoonte: ik vind altijd beren op m'n pad....

komend weekend ben ik de host
ik zal morgen het nieuwe onderwerp bekendmaken


13.11.12

11.11.12

achterkant - backside
bordurend terwijl ik luister naar dit

embroidering while I listen to this


8.11.12

koffie pauze


terwijl ik geniet van m'n nieuwe kop van Arabia en een boek van Detlev van Heest (waarvan de stijl me doet denken aan die van J.J.Voskuil, een soortgelijke manier van beschrijven van het dagelijks leven, de details ervan en de gesprekken) zie ik, elke keer als ik opkijk, de nieuwe kast die mijn vader maakte
hij die alles kan maken, al was deze opdracht iets te groot voor hem
de kast is prachtig, ik ben er enorm blij mee
dankjewel pap!

* * * * 

coffee break

while I enjoy my new cup of Arabia and a book by Detlev van Heest (whose style reminds me of J.J.Voskuil, a similar way of describing daily life, the details of it and the conversations) I see, every time I look up, the new cabinet that my father made
he who can make anything, though this task was a bit too big for him
the cabinet is beautiful, I am very, very happy with it
thanks dad!

 

7.11.12

ondertussen....
ondertussen werk ik aan de laatste klusjes voor de mini-verkoop-expositie

voel ik me nog steeds moe, maar
door een echo van mijn bovenbuik weet ik nu
dat daar alles in orde is
heeft het dan allemaal te maken met mijn hormoonhuishouding?

en we hebben een nieuwe kast
gemaakt door mijn vader, maar
daarover later meer


* * * * 

meanwhile I am working on the last chores for the mini-sales-exhibition

I still feel tired, but
due an ultrasound of my upper abodemen I know now
that everything is in order
has it all to do with my hormone?

and we have a new cabinet
made by my father, but
more on that later

 

3.11.12

drawing challenge: portrayal - abbild - evenbeeld

portrayal - abbild
is exactly what I have done in the past few weeks
making portraits, similar images
of owls and a wren
and
I am almost done

sweet Ariane of Die Rose is our host this week

P.S. 
the literal translation of winterkoninkje (wren) is winter kinglet
and 
we call an eagle-owl oehoe


* * * * 

portrayal - abbild
is precies wat ik de afgelopen weken heb gedaan
het maken van portretten, gelijkende evenbeelden
van uilen en een winterkoninkje
en
ik ben bijna klaar

 

1.11.12

Helsinki - Finlandik ben nog aan het nagenieten van Finland
denkend aan....
mijn broer en zijn gezin
het prachtige zonnige weer en de eerste sneeuw
het bezoek aan de Arabia fabriek en omgeving
enkele exposities (een over 'thuis')
toerist spelen in Helsinki zelf en
mijn bezoek aan een lieve vriendin
ik mis het allemaal

* * * * 

I'm still in the afterglow of Finland
thinking of....
my brother and his family
the beautiful sunny weather and the first snow
the visit to the Arabia factory and surroundings
some exhibitions (one about 'the home')
playing tourist in Helsinki itself and
my visit to a dear friend
I miss it all
 

23.10.12

uilen


snijden in de avond, proefdrukken, meer snijden
afdrukken maken, twee keer zoveel want ik ben niet snel tevreden

de afdrukken op papier zijn klaar
nu nog op het linnen
en de schilderijen....
misschien vandaag een eerste opzet
dan ga ik morgen iets meer op mijn gemak naar Finland

tot later!owls

carving in the evening, proofs, more carving
making prints, twice as much for I am not easily pleased

the prints on paper are ready
now still on the linen
and the paintings....
maybe today a first draft
than I will go a little more at ease to Finland tomorrow

until later!


Blogarchief

Volgers