23.10.12

uilen


snijden in de avond, proefdrukken, meer snijden
afdrukken maken, twee keer zoveel want ik ben niet snel tevreden

de afdrukken op papier zijn klaar
nu nog op het linnen
en de schilderijen....
misschien vandaag een eerste opzet
dan ga ik morgen iets meer op mijn gemak naar Finland

tot later!owls

carving in the evening, proofs, more carving
making prints, twice as much for I am not easily pleased

the prints on paper are ready
now still on the linen
and the paintings....
maybe today a first draft
than I will go a little more at ease to Finland tomorrow

until later!


20.10.12

drawing challenge: leafautumn
leaves colors
it's raining golden-yellow and orange in the woods
the first image early in the morning
the sun shining right on the golden colored trees

the theme reminds me of the leaves-project Oldest made two years ago
a small herbarium, here only a part
so carefully made
with drawings and the Latin names

leaves
leave
both fit into this time of the year

wishing you a very nice and colorful weekend
for more leaves and color see miss Herzfrisch!

* * * *

herfst
bladeren kleuren
het regent goudgeel en oranje in het bos
de eerste foto, vroeg in de morgen
de zon schijnt precies op de goud gekleurde bomen

het thema doet me denken aan het bladeren-project dat Oudste twee jaar geleden maakte
een klein herbarium, hier slechts een gedeelte
zo zorgvuldig gemaakt
met tekeningetjes en de Latijnse namen

bladeren
vertrekken
beiden passen in deze tijd van het jaar

wens jullie een heel fijn en kleurig weekend! 


17.10.12

color-swap
last week I received a very fine package
of coco from japan
we both joined the color-swap of vibeke
too cute!

thanks again, both of you


* * * * 

vorige week kreeg ik een heel fijn pakket
van coco uit japan
we deden beiden mee met de color-swap van vibeke
te leuk!

nogmaals bedankt, jullie allebei


16.10.12

zwart, wit en kleur
it's not all okay
it's not the end

although there are a few questions
already many are answered
and I feel much better!
the black
the white

next week wednesday I go to Finland for a few days
to visit my brother and his family
and Ritva
the color

leaves-poster-card from olga
left over spoon from skujeniece
wooden spoon from coco
sailor from johan via sandra juto


* * * *
het is niet allemaal ok
het is niet het einde

alhoewel er nog steeds een paar vragen zijn
vele zijn beantwoord
en ik voel me veel beter!
het zwart
het wit

volgende week woensdag ga ik naar Finland voor een paar dagen
mijn broer en zijn familie bezoeken
en Ritva
de kleur


 

13.10.12

drawing challenge: driftwoodthough I live on a seabed, there is no sea near
but there is a forest where I can find branches
white and bare as driftwood
which I use in my bird portraits

when the boys were smaller they made things from wood waste
the kart we no longer have
but the self-made radio I kept
because, too beautiful and precious

for more driftwood see Mano's welt
and happy weekend to you all!

P.S.
slowly I feel better
monday I have a follow-up-appointment at the doctor
hopefully I will get answers


drawing challenge: drijfhout

al woon ik op een zeebodem, is er geen zee in de buurt
maar er is een bos waar ik takken vind
wit en kaal als drijfhout
die ik toepas in mijn vogelportretten

toen de jongens kleiner waren maakten ze dingen van afvalhout
de skelter hebben we niet meer
maar de zelfgemaakte radio heb ik bewaard
want, te mooi en dierbaar

voor meer drijfhout zie Mano's welt
en fijn weekend voor jullie allen!

P.S.
langzaamaan voel ik me beter
maandag heb ik een vervolgafspraak bij de dokter
hopelijk krijg ik dan antwoorden

 

5.10.12

stillevennog steeds ziek
alle holten in mijn hoofd zijn verstopt
de huid rond mijn ogen is zo gezwollen dat ik op een eskimo lijk
ik mis alleen nog een capuchon met bontkraag
zeggen mijn jongens....
ik leef een stil leven
beetje lezen, beetje breien, veel liggen op de bank en zelfs in bed
maar gelukkig ging het vandaag wat beter


still life

still ill
all cavities in my head are clogged
the skin around my eyes is so swollen that I look like an eskimo
I only miss a hood with fur collar
say my boys....
I live a queit life
little reading, bit knitting, many lying on the couch and even in bed
but fortunately it went a bit better today

Blogarchief

Volgers