29.9.12

drawing challenge: mandalamandala, a circle, used to focus your attention, to meditate
I become calm in my head by knitting, walking and crocheting
and although I have never made a doily, it was the first thing I had to think of

I am not feeling well all week
and ill with the flu and having a cold since yesterday
I drink lots of tea with slices of ginger and lemon
and hope I feel a bit better tomorrow

our host this week is sweet Nadine of tinyWOOLFmandala, een cirkel, gebruikt om je aandacht te richten, om te mediteren
ik word kalm in mijn hoofd van breien, wandelen en haken
en al heb ik nog nooit een doily gemaakt, dat was het eerste waar ik aan moest denken

ik ben de hele week al niet fit
en grieperig en verkouden sinds gisteren
ik drink liters thee met plakjes gember en citroen
en hoop dat ik me morgen wat beter voel

onze host deze week is sweet Nadine van tinyWOOLF

28.9.12

woonbeurs

woonbeurs Amsterdam
door alle woonbladen, blogs en sites was veel me al bekend
maar wat ik elke keer leuk vind zijn de mensen er achter
zijn de contacten, de gesprekken
zoals met Frank Visser van IJM
ik kocht prachtige kaarten en natuurlijk het boek


home fair Amsterdam
because of all the home-magazines, blogs and sites was much already known
but what I like every time again are the people behind
are the contacts, the conversations
as with Frank Visser of IJM
I bought beautiful postcards and of course the book24.9.12

het liep andershet werd een weekend vol werkwoorden
van samen en zoveel mogelijk buiten

werken in de tuin
praten met elkaar en met Oudste
wandelen in het bos, leegmaken van mijn hoofd en
kwijtraken van frustraties en boosheid
plukken van bloemen, lezen en breien (wat ook hielp)
nog meer werken in de tuin
zelfs zeilen met TREES!
en eindigen met een glimlach

en KIJK!
mijn brief is aangekomenit went differently

it was a weekend full of verbs
of together and as much as possible outside

working in the garden
talking with each other and with Oldest
walking in the woods, emptying my head and
get rid of frustrations and anger
picking flowers, reading and knitting (which also helped)
more working the garden
even sailing with TREES!
and end with a smile

and LOOK!
my letter arrived

21.9.12

te doen
. aan de slag met de uilen-schilderijen
. Kunstroute Leiden, vooral voor het loket van Simone
. naar Amsterdam voor Elle Inside
. dahlia's plukken, misschien de laatste
. werken in de tuin, heel erg nodig!
. boek uitlezen
. iets lekkers bakken
. misschien iets schrappen....


to do

. getting started with the owls-paintings
. Art route Leiden, especially for the counter of Simone
. to Amsterdam for Elle Inside
. picking dahlia's, perhaps the last
. working the garden, very much needed!
. reading a book
. baking something sweet
. maybe delete something....
 

19.9.12

postman


today is my birthday, no, I lie, but it felt like it
when the postman delivered two packages....
I won the giveaway of a butterfly in my hair
and joined the magazine swap
and today the packages came
thank you dear ladies, you made my day!

the wrapping paper alone was already fine

today I wear beautiful socks (that fit perfectly!)
drink gingertea and enjoy some chocolat
read and browse the magazines and book
and will make no donkey ears
but paste page flags instead
with a smile on my face

thank you dear v 
and 
thank you dear j of oakworm!!
 

17.9.12

maandag

het was een gevuld en druk weekend
de rust van deze maandagmorgen een weldaad
ik drink koffie en lees de nieuwste Happinez
het thema is stilte, hoe toepasselijk!
en vooral het artikel over Griend
'Alleen op een onbewoond eiland'
spreekt me aan
verlangen....


monday

it was a full and busy weekend
the peace of this monday morning a blessing
I drink coffee and read the latest Happinez
the theme is silence, how appropriate!
and especially the article on Griend
'Alone on a desert island'
appeals to me
longing....

 

12.9.12

herfstig
heftige regenbuien worden afgewisseld met stralende zon
de geur van het natte bos
donkerrode dahlia's met oranje en geel in donkerbruine vazen
ik verzamel zaden van siererwt en stokroos
en stenen in de vorm van een hart
het is herfstig in september


autumnal

heavy showers are interspersed with bright sunshine
the smell of the wet forest
dark red dahlia's with orange and yellow in dark brown vases
I collect seeds of sweet pea and hollyhock
and stones in the shape of a heart
it's autumnal in September

 

8.9.12

drawing challenge: swim

swim, swimming lessons, I remember....
the sounds, the teacher, the smell of the pool
the floaties, the waiting on the side
treading water, underwater swimming, the red eyes of the chlorine

I have all swimming certificates and swimming skill diplomas
I could rescue swimming, the butterfly stroke and the swimming-turns
and then I stopped
I hardly swum after my 20th
a few years ago I bought a swimsuit
but since then I have been swimming only once
it was just like then, the sounds, the smell....

to see all of the other swimmers you go to Rachel, our host

little time, just a quick drawing


zwemmen

zwemmen, zwemles, ik weet het nog....
de geluiden, de juf, de geur van het zwembadwater
de zwembandjes, het wachten aan de kant
watertrappen, onderwater zwemmen, de rode ogen van het chloor

ik heb alle zwemdiploma's en zwemvaardigheidsdiploma's
ik kon zwemmend redden, de vlinderslag en de keerpunten
en toen stopte ik
ik heb na mijn 20e bijna niet meer gezwommen
een paar jaar geleden kocht ik een badpak
maar sindsdien heb ik maar één keer gezwommen
het was net als toen, de geluiden, de geur....

weinig tijd, slechts een snelle tekeningwinner giveaway


congratulations Ilse!
please send me an email
with your address

and
thank you all for joining

with love
Patrice A.
 


3.9.12

de zee


gisteren zag ik de zee
woest, grijs en prachtig
we vierden de 90e verjaardag van een vriendin
in een strandtent aan de Noorzeekust
het geluid van de branding
zand aan mijn voeten
het einde van de zomerthe sea

yesterday I saw the sea
rough, gray and beautiful
we celebrated the 90th birthday of a friend
in a beach tent on the North Sea coast
the sound of the waves, of the surf
sand at my feet
the end of summer


Blogarchief

Volgers