29.5.12

zomerblondin een paar dagen tijd heeft Jongste zomerblonde plukken in zijn haar
en
zoals ik eerder schreef
als ik de zee mis kijk ik naar zijn ogen
die zijn grijs, dan groen of blauwer....


summery blond

in a few days time Youngest has summery blond pieces in his hair
and
as I wrote earlier
when I miss the sea I look at his eyes
which are gray, then green, or blue....
 

24.5.12

gisterenavond


zoals ik al eerder vertelde bouwen we het decor van de musical
in een aardappelschuur bij een boer in de buurt
alleen dit jaar werden de aardappels er veel later
uitgehaald dan voorgaande jaren
maar, gelukkig wel op tijd
zodat we gisterenavond alles min of meer neer konden zetten
zoals volgende week in het theater
omdat de leerlingen vandaag zouden komen kijken
ik ben heel benieuwd....
de musical gaat over allerlei verwikkelingen in het Olympisch dorp


yesterday evening

as I mentioned earlier we build the decor of the musical
in a potato shed at a farm nearby
only this year the potatoes were taken out
much later than previous years
but, luckily in time
so that yesterday evening we could build it all more or less
as it will be in the theater next week
because the students would come to watch today
I am very curious....
the musical is about all kinds of entanglements in the Olympic village
 

23.5.12

beletterenbuiten is het zomers warm
daarom lopen we 's morgens vroeg ons rondje door het bos
's middags werk ik aan de belettering van de tekstborden voor de musical
terwijl ik luister naar dit
en Splinter zich vermaakt


lettering

outside it's summery warm
so we walk our tour through the forest early in the morning
in the afternoon I work on the lettering of all the text panels of the musical
as I listen to this
while Splinter entertains himself
 

21.5.12

ondertussen

ondertussen, op het schoolbord
ondertussen, is het  plukseizoen begonnen
ondertussen, maakte ik mijn allereerste pompon
ondertussen, bloeit de akelei

ondertussen werken we hard aan het decor
de uitvoering van de musical is op 1 juni
en dat is al zo snel.... 


meanwhile 

meanwhile, on the blackbord
meanwhile, the picking season started
meanwhile, I made my first pompon
meanwhile, the Aquilega blooms

meanwhile we work hard on the decor
the performance of the musical is on June 1
and that's so soon....


19.5.12

drawing challenge: fairy tale


the theme of the recent Film and Photo Festival was the same
as the theme of this week's drawing challenge: fairy tale

my fairy tale is a combination of Alice and Thumbelina
questioning myself:
what if I would be so small
that I could go through a hole
in a tree
to an other world....
 

....I would see the world differently
see an other world
and dance with the fireflies

first I made a self-portrait in black/white
cut precisely and fasten a toothpick on the back
went to the forest and made a picture of this little me
poked holes in the print and placed it on a light box
and with a different focus
there it was
my fairy world

pay a visit to the beautiful fairy blog of Tatjana
for more participants

 

8.5.12

even niet....


want er moeten nog decorstukken gebouwd voor de musical
en we hebben nog maar een paar weken

even niet....
want het Film- en Fotofestival is zondag
ik ben een van de fotografen maar nog niet klaar
(twee jaar geleden maakte de filmploeg van Man Bijt Hond een filmpje, zie hier)

even niet
ik ben er even niet....


briefly not....

because there are still props to built for the musical
and we have only a few weeks left

briefly not....
for the Film and Photo Festival is Sunday
I am one of the photographers but not yet ready
(two years ago the film crew of Man Bijt Hond made a short movie, look here)

briefly not
I am briefly not present....


 

5.5.12

drawing challenge: underwater
about half of the Netherlands lies below sea level
where I live it is about - 4 meters 

walking through the forest I get the feeling being underwater
all that fresh green
the spotty sunlight
....
I dive in 
and float

for more underwater world you go to Julia

pencil drawing with watercolor on A4 paper drawing challenge: onder water

ongeveer de helft van Nederland ligt onder het zeeniveau
waar ik woon is het ongeveer - 4 meter

lopend door het bos krijg ik het gevoel onder water te zijn
al dat frisse groen
het vlekkerige zonlicht
....
ik duik onder
en zweef

voor meer onderwaterwereld ga je naar Julia

potloodtekening met waterverf op A4 papier

 

2.5.12

Rotterdam

gisteren ging ik naar Rotterdam, alleen, onder andere naar de Kunsthal
naar de tentoonstelling Closer to You van Jasper Krabbé
mooi en inspirerend
ook bewonderde ik de enorme portretten in verschillende (druk)technieken van Chuck Close
en de stad zelf
mijn stad
het was een goede dag


Rotterdam

yesterday I went to Rotterdam, alone, among other to the Kunsthal
to the exhibition Closer to You of Jasper Krabbé
beautiful and inspiring
I also admired the huge portraits in various (printing)techniques by Chuck Close
and the city itself
my city
it was a good day

 

Blogarchief

Volgers