30.6.12

drawing challenge: non-dominant hand


I am right-handed
but today I draw with my left hand
with searching, insecure, childish lines
that what stands in the windowsill

for more drawings with the non-dominant hand
look at Norma's blog


dc: niet-dominante hand 

ik ben rechtshandig
maar vandaag teken ik met mijn linkerhand
met zoekende, onzekere, kinderlijke lijnen
dat wat in de vensterbank staat

voor meer tekeningen met de niet-dominante hand
zie Norma's blog

 

26.6.12

!!


kijk! familie

ik ben nog een beetje stil van
al jullie mooie commentaren....look! family

I'm still a bit speechless of
all your fine comments....

 

22.6.12

drawing challenge: I
thinking about the theme I wondered: when did I feel at my best?
when did I feel strong and the most 'me'?
in my early 30's!
I had just graduated from the Art Academy and
I was being pregnant for the first time
which made me feel I could conquer the world
becoming a mother, a huge change
beautiful, emotional, responsible
while loving, holding, mothering and caring I forgot about me
for a time....

so many roads, junctions and crossings
unknown paths and loose ends....

I love silence but laugh loud
I like to be on my own but love to touch and hold 
people and things
I am often somber, a worrier and melancholic
but am easily pleased and moved by little things
I am a mother, a wife, a sister and a daughter
I am
this is ME!picture 1: linocut print on paper, size A4
picture 2,3,4 and 5: felt pen drawing of my fingerprint and a linocut print on a t-shirt 


look at all those participants from around the world!
thank you all for joining and sharing!!

Ariane, Renilde, Demie, Helen, Olga, Nadine, Julia,
Barbara, Kristen, Katharina, Michaela, Norma, Ritva,
Leena, Susan, CĂ©line, Citlalli, Rachel, Tania and Annelie


18.6.12

drawing challenge: new theme


the meeting of a few weeks ago
the conversation of last friday
and the things I am currently working on
brought me the idea, because
who am I?
outside and inside
what do I show and what not?...

the theme for next weekend, June 23:

will you join?

How it works: a host picks a theme. Bloggers who want to join leave a comment saying they are in. 
The following Saturday the drawings are shown on the blogs and the host links to all the participants. 
A new host is also presented for the following week.
 
 
 
de ontmoeting van een paar weken geleden
de conversatie van afgelopen vrijdag
en de dingen waar ik momenteel mee bezig ben
brachten me op het idee, want
wie ben ik?
van buiten en van binnen
wat laat ik zien en wat niet?
 
het thema voor komend weekend, 23 juni: ik
 
doe je mee? 

15.6.12

vandaag


vandaag heb ik gewerkt op de werkplek van een vriendin
samen met anderen, een netwerkdag, en dat was leuk!
en
er staat een interview met mij bij 'a butterfly in my hair' vandaag
dankjewel Vibeke!!


today I worked at the workplace of a friend
together with others, a networking day, and that was fun!
and
there is an interview with me at 'a butterfly in my hair' today
thank you Vibeke!!

 

14.6.12

nog twee


mijn handige vader
heeft nog twee huisjes gemaakt
iets groter dan de eerste
en
met een schoorsteen

en al te koop....
kijk hier


two more

my handy father
has made two more houses
slightly larger than the first
and
with a chimney

and already for sale....
look here

12.6.12

niet klaar
het thema van het afgelopen weekend
heeft me op ideeen gebracht
ik ben er nog niet mee klaar....
gebruikt papier, formaat 50 x 70 cm
kruis gemaakt door prikken van veel gaatjes
het is niet klaar
nog niet


the theme of last weekend
has brought me ideas
I am not finished with it
used paper, size 50 x 70 cm
cross made by piercing many holes
it is not finished
yet
 
  

9.6.12

drawing challenge: letters

I love writing, preferably with a fountain pen
I write a few pages daily and
cherish the letters I get
a letter, hand-written, is on top
of my wish-list every year
but
have I ever written a letter to myself?....

that's what I did, a letter to
the little me of 2 years old
'dear me, enjoy!, not so serious and be positive
you are good and good enough'

for more (intimate) letters look at Mano's welt 


drawing challenge: brieven

ik hou van schrijven, het liefst met een vulpen
ik schrijf dagelijks enkele pagina's en
koester de brieven die ik krijg
een brief, handgeschreven, staat elk jaar
bovenaan mijn verlanglijstje
maar
schreef ik ooit een brief aan mezelf?....

dat is wat ik deed, een brief aan
de kleine mij van 2 jaar oud
'lieve mij, geniet!, niet zo serieus en wees positief
je bent goed en goed genoeg'

voor meer (intieme) brieven zie Mano's welt

6.6.12

hoekjein een hoek van mijn werkkamer
een favoriete tekst
en mijn zelfportret


little corner

in a corner of my workroom
a favorite text*
and my self-portrait
'in Greek means painter: he who describes life'

5.6.12

Liebster Blog


this week I received a Liebster Blog Award twice!!
thank you Hagar of Happy Red Fish and Rachel of Hi Happy Panda
you made me happy!!

with love I pass it through to five inspiring woman and their beautiful blogs 
of which I think are worth following:

the Liebster Blog Award is given to blogs with less than 200 followers

when you are given the award you:
. thank the one who gave you the award & post a link
. mention five blogs to forward the award & let them know by leaving a comment on their blog
. keep your fingers crossed that the chosen ones want to keep forwarding the award


4.6.12

een ontmoeting

afgelopen zaterdag reed ik onder hollandse wolkenluchten van
de Flevopolder via Breda naar Eindhoven
die dag ontmoette ik Nadine en Ingrid
het werd een prachtige zonnige dag op een
fantastische plek: de winkel van Piet Hein Eek
een dag met twee bijzondere vrouwen, intieme gesprekken
met blijdschap van binnen en luid gelach
een dag om te koesteren en herinneren
zie hun blogs voor meer foto's!


a meeting

last Saturday I drove under Dutch skies of
the Flevopolder via Breda to Eindhoven
that day I met Nadine and Ingrid
it was a beautiful sunny day on a
fantastic place: the shop of Piet Hein Eek
a day with two special woman, intimate conversations
with joy within and loud laughter
a day to cherish and remember
see their blogs for more images!
 

2.6.12

drawing challenge: shadow

the shadow-play on the matted windows reminds me
of printed silk, of kimonos
sorry, no drawing this time
the theme, shadow, is chosen by Ariane
see her blog for more shadow

I am on my way to Eindhoven where I will meet Nadine and Ingrid
until later!

het schaduwspel op de gematteerde ramen doet me
denken aan bedrukte zijde, aan kimono's
sorry, geen tekening deze keer
het thema, schaduw, is gekozen door Ariane
zie haar blog voor meer schaduw

ik ga op weg naar Eindhoven waar ik Nadine en Ingrid zal ontmoeten
tot later!
 

Blogarchief

Volgers