25.11.14

villa augustus


sigh .....
i would like to live and work
in Villa Augustus

yesterday i received a gift lunch at Villa Augustus
where i had not been before
for my 50th birthday (which was in august ;^)) 
thank you! dear best friend!!

looking back at the photos
i see that there is text on almost allzucht .....
ik zou graag willen wonen en werken
in Villa Augustus

gisteren kreeg ik een lunch cadeau in Villa Augustus
waar ik nog niet eerder was geweest
nog voor mijn 50e verjaardag (die was in augustus; ^))
dank je wel! lieve beste vriendin!!

terugkijkend op de foto's
zie ik dat er op bijna allemaal tekst staat

21.11.14

sleeping beauty
yesterday was such a fine, fine day
Ritva came to visit me
we shared stories, food and laughter
i showed her my home, family and environment
and Rotterdam!
where we saw the ballet Sleeping Beauty of Mats Ek by NDT

now i'm tired but think back with a smile  ;^)))

al images from/by NDTgisteren was een fijne, fijne dag
Ritva kwam bij mij op bezoek
we deelden verhalen, eten en gelach
ik liet haar mijn thuis, familie en omgeving zien
en Rotterdam!
waar we het ballet Sleeping Beauty van Mats Ek door NDT zagen
nu ben ik moe, maar denk terug met een glimlach  ;^)))15.11.14

drawing challenge 151: FOLDS

the theme 'folds' of this weeks drawing challenge is chosen by CAROLE

folds.... 
thinking of tucking the children when they were small
the folding of the blanket around them
thinking of how Beloved folded his arms around our newborns
or thinking of folding paper into a crane for luck....

but finally i picked up a piece of fabric
and cut, folded, pinned and stitched that into a dress with a fold on my back
i might wear it next thursday when i go to ballet 
together with Ritva!!  ;^))

for the links to the other participants, please visit the blog of CAROLE
plooien ....
denkend aan het instoppen van de kinderen toen ze klein waren
het vouwen van de deken om hen heen
denkend aan hoe Liefste zijn armen vouwde om onze pasgeborenen
of denkend aan het vouwen van papier in een kraanvogel voor geluk ....

maar ik uiteindelijk pakte een stuk stof
en knipte, vouwde, speldde en stikte dat in een jurk met een vouw op mijn rug
misschien draag ik het aanstaande donderdag als ik naar ballet ga
samen met Ritva !! ; ^))


9.11.14

drawing challenge 150: COLOR & a homage....

on tuesday sweet Rose Ariane announced the new dc theme: color

i immediately thought of gray: the color of graphite, the color of my hair  ;^))
but also a color that you encounter a lot in our house and in my wardrobe
and a gray background is perfect for all colors!
only....
wednesday morning i read on facebook that Ariane's house was on fire
her beautiful new renovated castle, where they had just moved to
uninhabitable ....

hence the color gold as homage to Ariane
because she gives a golden lining to (among others) the drawing challenge

for more color and the links to the participants
please visit Barbara Bee, our substitute host

print made by me and available in my shop
old small coffeepot from sara pirat
a cushion that i made from a piece of fabric by Maartje van den Noort
my favorite pendant made by Wsake
the wonderful book 'Het raadsel van alles wat leeft' by Jan Paul Schutten


op dinsdag maakte Rose Ariane het nieuwe dc thema bekend: kleur

ik dacht meteen aan grijs: de kleur van een grafietpotlood, de kleur van mijn haar  ;^))
maar ook een kleur die je veel tegenkomt in ons huis en in mijn kledingkast
en een grijze achtergrond is perfect voor alle kleuren!
maar....
op woensdagmorgen las ik op facebook dat Ariane's huis in de brand stond
haar mooie nieuwe gerenoveerde kasteel, waarheen ze net was verhuisd
onbewoonbaar....

vandaar de kleur goud als hommage aan Ariane
omdat ze een gouden randje geeft aan (onder andere) de drawing challenge
7.11.14

shop UPDATE!


a week ago was de opening of my small but fine(!) exhibition
from today the linocuts are also for sale in my etsyshop


een week geleden was de opening van mijn kleine maar fijne expositie
vanaf vandaag zijn de linosneden ook te koop in mijn etsyshop


5.11.14

sprout cabbage
after the last rain and storm the sprout cabbage lies flat in our kitchen garden
and because not everyone in our family loves sprouts 
i make a comforting and warming soup flavored with apple and soft goat cheese
with Ariane and her family in mind

for 4 persons:
500 gr. sprout cabbage, cleaned and cut in half
1 sour/fresh apple, cut into small pieces
2 teaspoons thyme, oliveoil, pinch of cinnamon, butter, 7 dl broth
75 ml whipping cream, freshly ground pepper and 60 gr. soft goat cheese

. toss the sprouts, half of the apple pieces, the thyme, olive oil and the cinnamon
in a baking dish
. roasting in an oven at 200 degrees C in 10 to 15 minutes until done, toss occasionally
. bake the other half of the apple pieces in butter until they are golden-colored
. heat the broth, add the sprouts from the oven and let simmer
. puree in a blender and stir the whipping cream
. season with freshly ground pepper
. ladle the soup into the bowls, divide the golden apple pieces and goat cheese and 
garnish with a little thymena de laatste regen en storm ligt de spruitkool plat in onze moestuin 
en omdat niet iedereen in onze familie houdt van spruitjes 
maak ik een troostend en verwarmende soep op smaak gebracht met appel en zachte geitenkaas
met Ariane en haar family in gedachte 

voor 4 personen: 
500 gram spruitkool, schoongemaakt en gehalveerd 
1 zure/frisse appel, in kleine stukjes gesneden 
2 theelepels tijm, olijfolie, snufje kaneel, boter, 7 dl bouillon 
75 ml slagroom, versgemalen peper en 60 gram zachte geitenkaas 

. de spruiten, de helft van de stukjes appel, de tijm, olijfolie en de kaneel 
in een ovenschaal door elkaar scheppen
. rooster in een oven op 200 graden C in 10 tot 15 minuten gaar, schep af en toe om
. bak de andere helft van de stukjes appel in boter tot ze goudkleurig zijn
. verwarm de bouillon, voeg de spruiten uit de oven toe en laat sudderen 
. pureer met een staafmixer en roer de slagroom erdoor 
. breng op smaak met vers gemalen peper 
. schep de soep in de kommen, verdeel de gouden stukjes appel en geitenkaas en 
garneer met een beetje tijm


1.11.14

drawing challenge 149: underwear
when Stefanie announced the theme 'underwear' 
this photo was the first thing that came to mind
here is Youngest not yet a year old 
and Eldest without a diaper for the first time
both in their underwear 
spring 2001
sweet memories ....

please visit Stefanie's blog for the links to the other participants


toen Stefanie het thema 'ondergoed' bekend maakte
was deze foto het eerste dat in me opkwam 
hier is Jongste nog geen jaar oud 
en Oudste voor het eerst zonder luier
beiden in hun ondergoed 
voorjaar 2001 

zoete herinneringen ....

Blogarchief

Volgers