31.1.15

drawing challenge 156: the unexpected
the theme of this weeks drawing challenge is chosen by JOKE
for the links to the other participants, please visit her blog


the unexpected
of which i am usefully happy
a cheerful excitement
but not this week
this week we had unexpectedly (and all four at the same time!!) the flu
i will spare you the details
we are well again, thank you
and 
this downy feather made me happy when i found it
an unexpected small happinesshet onverwachte
daarvan word ik meestal blij 
een vrolijke opwinding
maar niet deze week
deze week hadden we onverwacht (en alle vier tegelijkertijd!!) griep
ik zal je de details besparen
we zijn weer beter, dank je
en 
dit donsveertje maakte me blij toen ik het vond
een onverwacht klein geluk

24.1.15

garlands & SHOP UPDATE
'life is a party, but you should hang the garlands yourself'
so i did
in the house of mouse my father once made
all the furniture is made by alessandra

and a
SHOP UPDATE!

fine weekend to you all
the sun is here  ;^)))'het leven is een feest, maar je moet zelf de slingers ophangen'
en dat heb ik gedaan
in het huis van muis dat mijn vader eens maakte
al het meubilair is gemaakt door alessandra

en een
SHOP UPDATE!

fijn weekend voor jullie allemaal
de zon is er  ;^)))


18.1.15

drawing challenge 155: T O A S Tthe theme of this weeks drawing challenge is chosen bij VERONICA


almost a bread per day is eaten in our household
six whole breads (or more) per week
but not by me, i'm not a bread eater
but if i eat bread than toasted
using a grill pan, which works perfectly,
we have no toaster  ;^)))
some fig jam, a few walnuts and some soft goat cheese
hmmmm....

for the links to the other participants, please go visit VERONICAbijna een brood per dag wordt er gegeten in ons huishouden
zes hele broden (of meer) per week
maar niet door mij, ik ben geen broodeter
maar als ik brood eet dan geroosterd
met behulp van een grillpan, dat werkt perfect
we hebben geen broodrooster; ^)))
beetje vijgenjam, een paar walnoten en wat zachte geitenkaas
hmmmm ....


15.1.15

typesetting
last weekend i had, together with four others, a three-day course typesetting
it was given by master printer Thomas Gravemaker
in the book printer studio of Grafisch Atelier Hilversum
and boy! did i like it

i typeset six texts
the last picture shows one (sorry, it's in dutch ;^))
it is quote of Sonia Gaskell, founder and first artistic director of the National Ballet
saying: girl, girl, if you fall, always make something of it
afgelopen weekend had ik, samen met vier anderen, een 3-daagse cursus letterzetten
het werd gegeven door meester-drukker Thomas Gravemaker
in de boekdrukkerij van Grafisch Atelier Hilversum
en man! wat heb ik genoten

ik heb zes teksten gezet
de laatste foto toont er een
het is een citaat van Sonia Gaskell, oprichter en eerste artistiek directeur van het Nationale Ballet7.1.15

january

after christmas and new year
our new year starts with birthdays
but now the garlands are stored
the new year can begin
as a blank page
come! let's dive in and under in 2015

an intention:
more now than then and later
quote: HOORAY! it is TODAYna kerstmis en oud op nieuw
begint ons nieuwe jaar met verjaardagen
maar nu de slingers zijn opgeborgen
kan het nieuwe jaar beginnen
als een lege pagina
kom! laten we duiken in en onder in 2015

een voornemen:
meer nu dan toen en straks
quote:4.1.15

17yesterday was his birthday, his 17th!
hip hip hooray!!!!

we celebrated with breakfast in bed
gifts, sweet letters, garlands,
family and friends and enough pies and cake  ;^))
sweet cardamom buns, caramel-chocolate cake, 
cranberrycheescake, applepie made by grandpa and
sweets we bought in barcelona

sweet son, i wish you a wonderful year
x


gisteren was zijn verjaardag, zijn 17e!
hiep hiep hoera!!!!

we vierden het met ontbijt op bed
cadeautjes, lieve brieven, slingers,
familie en vrienden en genoeg koek en taart ;^))
zoete cardamom broodjes, karamel-chocolade koek,
cranberrycheesecake, appeltaart gemaakt door opa en
zoetigheden die we in barcelona kochten

lieve zoon, ik wens je een prachtig jaar
x

Blogarchief

Volgers