31.7.14

kitchen garden gone wild ;^))wow....
that everything can grow so much in two weeks time
the pickles plants have grown at least one meter
(i harvest the first five  ;^))
and all those zucchini, pumkins, tomatoes and beans
hmmm....


wauw....
dat alles zo kan groeien in twee weken tijd
de augurkenplanten zijn minstens een meter gegroeid
(ik heb de eerste vijf geoogst  ;^))
en al die courgette, pompoenen, tomaatjes en bonen
hmmm....

27.7.14

himmelum


on the way to Himmelum i cycle past meadows full of ladies
hello!
and in the distance 
there are always small white sails
Friesland at its bestonderweg naar Himmelum fiets ik langs weilanden vol dames
hallo!
en in de verte 
zijn er altijd kleine witte zeilen
Friesland op zijn best


21.7.14

fishing nets


i find these fishing nets in Stavoren
where our boat TREES originally comes from!
being a Staverse Jol, a small fisherman sailboat ;^)))
overlooking the IJsselmeer
inspiration for a linocut
with this text in minddeze visnetten vind ik in Stavoren
waar onze boot TREES oorspronkelijk vandaan komt!
zijnde een Staverse Jol, een kleine visserman zeilboot
uitkijkend over het IJsselmeer
inspiratie voor een linosnede
met deze tekst in mijn achterhoofd19.7.14

kitchen garden 5.after having 14 kg of plums made into pie, jam and chutney
it's now the green beans turn
green, purple, bush beans, pole beans....
and the first harvest i take to Friesland
our holiday destination
just like last year and the years before
;^))


na 14 kg pruimen te hebben verwerkt tot taart, jam en chutney
zijn nu de sperziebonen aan de beurt
groene, paarse, stambonen, stokbonen....
de eerste oogst neem ik mee naar Friesland
onze vakantiebestemming
net als vorig jaar en de jaren daarvoor
;^))

13.7.14

drawing challenge: WHAT'S THAT?

 


WHAT'S THAT?
reminded me of the time when the kids were little
and
reminded me of this slideshow (thank you dad!)

1965
my brother got a folding rule and explored the world around him
WHAT'S THAT? 
that's an earthworm
WHAT'S THAT? 
that's a hairstyle from the 60s  ;^))

for more answers on this question please visit CAROLE's blog!


'embroidery' on a printout of the slide9.7.14

our wet kitchen gardenthe preserving jars are ready for the first ripe plums
i look forward to plum chutney, plum jam and (of course) plum cake  ;^))

unfortenately no figs this year
all 30(!) figs have much too early and unripe fallen from the tree
but we do have blueberries and yellow raspberries
only few but boy are they nice and sweet

today it's raining, just like yesterday
the garden looks autumnal
come on sun!
put your sunrays onde weckpotten staan klaar voor de eerste rijpe pruimen
ik verheug me op pruimenchutney, pruimenjam en (natuurlijk) pruimentaart  ;^))

helaas geen vijgen dit jaar
alle 30(!) vijgen zijn veel te vroeg en onrijp van de boom gevallen
maar we hebben wel blauwe bessen en gele frambozen
weinig maar man wat zijn ze lekker en zoet

vandaag regent het, net als gisteren
de tuin ziet er herfstig uit
kom op zon!
zet je stralen aan

Blogarchief

Volgers