29.12.13

books

list making and good intentions
it's that time of the year
and even though i read a lot this year
it was not nearly as much as in 2012 and 2011

here is my top 10 of the books i read in 2013

Maira Kalman: The Principles of Uncertainty, 2007
John Williams: Stoner, first published in 1965, 2012 for the Dutch market
Rascha Peper: Handel in veren, 2013
Linda Olsson: Sonata for Miriam, 2008
Linda Olsson: The Memory of Love, 2011
Maggie O'Farrell: The distance between us, 2004
Griet op de Beeck: Vele hemels boven de zevende, 2013
John Green: The fault in our stars, 2012
Rachel Joyce: The unlikely pelgrimage of Harold Fry, 2012

and of course:
Nigel Slater: Tender I and II, 2009 and 2010 (still not translated....)

because of these two books our garden now looks like a plowed field ;^))boeken

lijstjes maken en goede voornemens
het is die tijd van het jaar
en ook al heb ik veel gelezen dit jaar
het was lang niet zoveel als in 2012 en 2011

hier mijn top 10 van de boeken die ik las in 2013

24.12.13

* * * *
there is still a cake to be baked
and an evening meal to be made
but the small gifts are all wrapped

remains for me one blogpost for the end of the year
about my favorite books of 2013
just like last year and the year before
but for now
merry christmas!
x


er moet nog een taart gebakken
en een avondmaaltijd gemaakt
maar de kleine geschenken zijn al ingepakt

rest me nog één blogpost voor het einde van het jaar
over mijn favoriete boeken van 2013
net als vorig jaar en het jaar daarvoor
maar voor nu
fijne (kerst)dagen!
x

21.12.13

advent calendar girl & giveaway

 


today i am the advent calendar girl in vibeke's advent giveaway!
to compete you go to her blog and leave a comment before the end of the 25th of december
good luck!!

and thank you vibeke!HOPE IS THE THING WITH FEATHERS

Hope is the thing with feathers
That perches in the soul,
And sings the tune without the words,
And never stops at all,

And sweetest in the Gale is heard;
And sore must be the storm
That could abash the little bird
That kept so many warm.

I’ve heard it in the chillest land,
And on the strangest Sea:
Yet, never, in Extremity,
It asked a crumb of me.

17.12.13

garland, part two
the garland is from engelpunt and
the tree was made by my father

soon i am a calendar girl in the advent calendar of
sweet v of the blog 'a butterfly in my hair'
to be continued!  ;^))de slinger is van engelpunt en
de boom werd door mijn vader gemaakt

binnenkort ben ik een kalender meisje in de adventskalender van
sweet v van het blog 'a butterfly in my hair'
wordt vervolgd!  ;))

14.12.13

drawing challenge: garland


this week's theme, GARLAND, was chosen by tinywoolf NADINE

my first thought on this subject was miss Judy
and knowing that a garland is a decoration
which can be hung around a person's neck
i made this: a golden beewax garland
and yes, i made some candles toomijn eerste gedachte bij dit thema was miss Judy
en wetende dat een garland een versiering is
die rond iemands nek kan worden gehangen
maakte ik dit: een gouden garland van bijenwas
en ja, ik maakte ook enkele kaarsen

10.12.13

exhibition


the best shop in our village is THUIS lunch & living
an interior shop and lunchroom at the same time
and just like last year i had a little exhibition during THUIS in winter
this time in the adjacent empty retail building
they made a sober but atmospheric Christmas presentation
and the prints of my linocuts fit nicely in there

the linocut print of the feathers along with the quote* will soon be
in the advent calander of vibeke!

* the first sentence of the famous poem by Emily Dickinsonde leukste winkel van ons dorp is THUIS lunch & living
een woonwinkel en lunchroom ineen
en net als vorig jaar had ik een kleine expositie tijden THUIS in de winter
deze keer in het aangrenzende leegstaande winkelpand
ze maakten een sobere maar sfeervolle kerstpresentatie
en mijn linosneden afdrukken pasten daar mooi bij

de linosnede afdruk van de veren samen met de quote* zullen binnenkort staan
in de adventskalender van vibeke!

* de eerste zin van het bekende gedicht van Emily Dickinson

8.12.13

drawing challenge: swanlightsthe word swanlights, the theme of this week
the foggy mysterious image Stefanie showed on her blog
together with the white painting and the voice of Antony Hegarty
....

the dead of the brother of my best friend
and the ceremony last Monday on a beautiful quiet autumn day
the word swanlights present in the background
....

when the temperature drops our little tree is blooming
white blossoms on a gray cold day
my swanlights


theme chosen by Stefanie
our tree is a prunus subhirtella autumnalis

6.12.13

the winners are....congratulations!!
please send me an email with your address

the mailing tubes are ready for the sale-exhibition of tomorrow
but more on that later
de winnaars zijn....

gefeliciteerd!!
stuur me alsjeblieft een email met je adres

de verzendkokers staan klaar voor de verkoop-expositie van morgen
maar daarover later meer
30.11.13

drawing challenge: everyday objects & GIVEAWAYthe theme 'everyday objects' is chosen bij Sunny spot Kristen

a tea towel as mini tablecloth for a dinner for two
or as a napkin, pleasantly large
or where it is meant for: drying the dishes
but slapping annoying flies goes very well with it too

a pump cloth (tea towel) with a linocut print of a dead fly
i made 16 in 2009, they are numbered and signed
but, changes are coming, cupboards are cleared, stock purchase
therefor
i want to GIVEAWAY these last two
the giveaway starts now and ends on 5.12, on Sinterklaas evening
good luck!
een afdroogdoek als mini tafelkleed voor een diner voor twee
of als servet, lekker groot
of waar het voor bedoeld is: afdrogen van de afwas
maar het meppen van irritante vliegen gaat er ook goed mee

een pompdoek (afdroogdoek) met een linosnede afdruk van een dode vlieg
ik maakte er 16 in 2009, ze zijn genummerd en gesigneerd
maar, veranderingen komen eraan, kasten worden opgeruimd, voorraad aangeschaft
daarom
wil ik deze laatste twee weggeven
de giveaway begint nu en eindigt op 5.12, Sinterklaasavond
veel geluk!
27.11.13

miss Stuttgartyesterday Dick Berendes came, the printer of whom
i bought my beautiful Korrex Stuttgart
he explained me everything about the press and
together we set her
so
in the afternoon
i could finally play  ;^))gisteren kwam Dick Berendes, de drukker van wie
ik mijn mooie Korrex Stuttgart kocht
hij heeft me alles over de pers uitgelegd en
samen hebben we haar afgesteld
dus
's middags
kon ik eindelijk spelen  ;^))

24.11.13

drawing challenge: autumnon a fine autumn day....
early in the morning first a walk through the woods with the dog
enjoying the colors of the trees and the thick layer of leaves
enjoying the sound and smell when we walk through
i love the low position of the sun, the light different and warmer
especially when it shines on the discolored reed
a constant golden movement, with in between, hard to see because
he wears the gray colors of a cloudy autumn day:
a heron
acrylic on canvas, with some beads, 2009

the theme 'autumn' is chosen bij sweet rose Arianeop een fijne herfstdag....
's morgens vroeg eerst een wandeling door het bos met de hond
genietend van de kleuren van de bomen en de dikke laag bladeren
genietend van het geluid en de geur wanneer we er door lopen
ik hou van de lage stand van de zon, het licht anders en warmer
vooral als het schijnt op het verkleurde riet
een constante gouden beweging, met daartussen, moeilijk zichtbaar omdat
hij de grijze kleuren draagt van een bewolkte herfstdag:
de reiger
acryl op linnen, met enkele kraaltjes, 2009


20.11.13

atelier seltnerin the mail this week
a beautiful little treasure of Stefanie
the booklet 'ist halt so' meaning 'it's what it is'
i'm so happy with it, because
it's about me, about how my life feels at the moment
i am in between, art and mother, i love both
but can it be? can i be me?....

thank you sweet Stefaniebij de post deze week
een prachtig kleinood van Stefanie
het boekje 'ist halt so' wat betekent 'het is wat het is'
ik ben er zo blij mee, want
het gaat over mij, over hoe mijn leven voelt op het moment
ik zit er tussen, kunst en moeder, ik hou van beiden
maar kan het zijn? kan ik mezelf zijn?

dankjewel lieve Stefanie
15.11.13

allotmentwhen we lived in Rotterdam i dreamed of an allotment....

11 years ago we moved to this house, with a garden!
when the children were small part of it was a vegetable garden
i miss that....
so i make plans: removing the grass and
exchange for large containers for vegetables and flowers
my role models in this are: Nigel Slater, Monty Don and Alys Fowler

tomorrow we will measure the garden and will i make pilav with quinces
it promised to be a beautiful dayvolkstuintje

toen we in Rotterdam woonde droomde ik van een volkstuintje....

11 jaar geleden verhuisden we naar dit huis, met een tuin!
toen de kinderen klein waren was een gedeelte daarvan een groentetuin
ik mis dat....
dus maak ik plannen: het gras eruit en
verruilen voor grote bakken voor groente en bloemen
mijn grote voorbeelden in deze zijn: Nigel Slater, Monty Don en Alys Fowler

morgen gaan we de tuin opmeten en maak ik pilav met kweeperen
het beloofd een mooie dag te worden

11.11.13

TATTOO, part 2.... and when i go away
for longer than a day
i ask them to write their names on my arm
with a waterproof marker....

thanks for participating in the last drawing challenge
and for the sweet comments
the headaches come and go
i try to pay attention to what i eat
as little as possible sugar and gluten
and that seems to help

fine week!.... en wanneer ik wegga
voor langer dan een dag
dan vraag ik hen hun namen te schrijven op mijn arm
met een watervaste viltstift....

bedankt voor het deelnemen aan de laatste drawing challenge
en voor de lieve reacties
de hoofdpijnen komen en gaan
ik probeer te letten op wat ik eet
zo min mogelijk suiker en gluten
en dat lijkt te helpen

fijne week!

8.11.13

drawing challenge: TATTOO
it took me hours of frustration to make this picture....


i chose the theme TATTOO after reading this sentence
'skin was the first canvas for art'

the maori, my subject, treat the body like a piece of wood
they use a small bone-cutting tool to carve intricate shallow grooves

this art form has been practiced for over a thousand years
it was used as a form of identification, with regards to rank,
genealogy, tribal history, beauty and virility
the lines of a moko accentuate the lines of the face to emphasise the expression

maori woman were traditionally only allowed to be tattooed on
their lips, around the chin and sometimes nostrils
a woman with full blue lips was seen as very beautiful

so that is what i have tried to make
a picture of me as a maori woman with a chin moko
taken around 1890  ;^))


for more TATTOO's please visit these fine blogs of:

Nadine, Ariane, Susan Christensen, Barbara bee,
Tania, Annton Beate Schmidt, Kristen,
Tammie, Stefanie and Rachel!

P.S.
and without the moko
can you see the headache?....Blogarchief

Volgers