29.6.13

drawing challenge 109: time travel

the theme of this week, time travel, was chosen by Miss Herzfrisch Sabine

for years i have been working on a private assignment
sketches and notes complemented with texts
which have to become linocuts and drawings about
for me, important events
looking back
time travel
and wonder

a favourite time for me are my early 30ths:
art school, (sport)climbing and
becoming a mother for the first time
drawing challenge 109: tijdreizen

al jaren werk ik aan een eigen opdracht
schetsen en aantekeningen aangevuld met teksten
die linosneden en tekeningen moeten worden over
voor mij, belangrijke gebeurtenissen
terugkijken
tijdreizen
en verwonderen

een favoriete tijd voor mij zijn mijn begin jaren 30
kunstacademie, (sport)klimmen en
moeder worden voor de eerste keer


Austria summer 1996 - Oostenrijk zomer 1996

19.6.13

waar de lupinen bloeien
een paar dagen Finland
adviseren bij de renovatie van een interieur
en overal bloeiden de lupinen
where the lupines bloom

a few days to Finland
advise on the renovation of an interior
and everywhere the lupines flourished
12.6.13

tijd

de tuin, zo groen!
alles groeit en bloeit
de bijen zoemen
maar ik heb geen tijd....
en neem een korte pauze
tot later!

de tekst is van loesjetime

the garden, so green!
everything grows and flourishes
the bees buzzing
but i have no time....
and take a short break
till later!

the text is from loesje
'as time flies
fly along'

 

8.6.13

drawing challenge 106: mood board


the theme 'mood board' is chosen by sweet Rose Ariane

for about 25 years i make ambience collages or mood boards 
for clients, to match the interior proposal
but not before one for myself
or, about me
this is what i love
this is me
as mood board
inter alia with my favorite photo of 2008 of me and my sonsdrawing challenge 106: mood board
 
al zo'n 25 jaar maak ik sfeercollages of mood boards 
voor klanten, passend bij het interieurvoorstel
maar niet eerder een voor mezelf
of, over mij
dit is waar ik van hou
dit ben ik
als mood board
onder andere met mijn favoriete foto van 2008 van mij en mijn zonen
  

3.6.13

mijn eerste cactus

een cactus met oren
een van de weinige die ik leuk vind
dankje mam!
net als de cactus die ik eerder haakte
en nog eerder tekende, zie hier

kussen van Renilde, hier te koop
stapeltje Uppercase magazinesmy first cactus

a cactus with ears
one of the few that i like
thanks mom!
like the cactus that i crocheted earlier
and even earlier drew, see here

cushion by Renilde, for sale here
stack Uppercase magazines

 

1.6.13

drawing challenge 105: key

i have only two keys on my key chain
beside a leather house, the tinkler that i got
when i was pregnant of Oldest, the ring that he once laced
for mothers day 
and archangel Gabriel
my bunch of keys is therefor larger and heavier
and i get them less often or easily lost

since Oldest goes to secondary school he has his own house key
because of the theme 'key' of this dc, chosen by Renilde
our Youngest get his key earlier
after the summer break he will also go to secondary school
a new phase
a private key
the beginning of more independence
ik heb slechts twee sleutels aan mijn sleutelbos
daarnaast een huisje van leer, het belletje dat ik kreeg
toen ik zwanger was van Oudste, het ringetje dat hij ooit reeg
voor moederdag
en aartsengel Gabriel
mijn sleutelbos is daardoor groter en zwaarder
en raak ik minder vaak of makkelijk kwijt

sinds Oudste naar de middelbare school gaat heeft hij een eigen huissleutel
door het thema 'sleutel' van deze dc, gekozen door Renilde
krijgt onze Jongste zijn sleutel iets eerder
na de zomervakantie gaat ook hij naar de middelbare school
een nieuwe fase
een eigen sleutel
het begin van meer zelfstandigheid

Blogarchief

Volgers