22.9.14

change

the living room is changed
we moved furniture, sawn a closet in half and
there will be a different color on the wall (again ;^))

i make other groups and compositions on the walls
this is onede woonkamer wordt veranderd
we hebben meubels verzet, een kast doormidden gezaagd en
er komt een andere kleur op de muur (alweer ;^))

ik maak andere groepen en composities op de muren
dit is er een


20.9.14

nests

at the women entrepeneurs meeting everyone had to describe themselves and
their business in three sentences
it got me thinking about who and what i am and do
i think it's about nesting and nests
literally and figuratively

and
tatatadaa! 
my short hair
bij de vrouwelijke ondernemers bijeenkomst moest iedereen zichzelf en
haar bedrijf omschrijven in drie zinnen
dat zette me aan het denken over wie en wat ik ben en doe
het gaat denk ik over nestelen en nesten
letterlijk en figuurlijk

en
tatatadaa! 
mijn kort geknipte haar


12.9.14

to cut
cutting linoleum
a bird's nest as a giveaway for a gathering of female entrepreneurs

cutting my hair short

cutting textile
for dress number four which has not yet received a nickname

it promised to be a nice weekend 

snijden in linoleum
een vogelnestje als weggever voor een bijeenkomst van vrouwelijke ondernemers

mijn haar kortknippen

knippen van textiel
voor jurk nummer 4 die nog geen bijnaam heeft gekregen

het beloofd een mooi weekend te worden

5.9.14

today
once again the links to the blogs 
i chose after writing my blog hop 
because I admire all three 
i very much like to see, read and follow their blogs
and so hope you will do that too

AT SWIM-TWO-BIRDS of renilde
geruit blauw of inge
and carnet de voyage of merlijne

fine weekend!
xnogmaals de links naar de blogs
die ik uitkoos na het schrijven van mijn blog hop
omdat ik ze alle drie bewonder
omdat ik hun blogs zeer graag bekijk, lees en volg
en hoop dat jullie dat ook zullen doen

fijn weekend!
x

1.9.14

september & UPDATE blog hop links

autumn is coming
but not today!

i listen to this
while i read this, thank you inge!
AND THIS!,thank you renilde
de hersft komt eraan
maar niet vandaag!

ik luister naar dit
terwijl ik dit lees, dank je inge!
EN DIT!, dank je renilde

Blogarchief

Volgers