29.7.12

drawing challenge: cross-stitch

when the children were small I embroidered borders in cross-stitch for
their sheets and knitted Fair Isle beanies and shawls
both by using a pattern diagram
I love the counting, the repetition
it brings my head to rest

for a while now I want to do something with the letter B
standing for be or to be
I made a pattern diagram, but
it came adapted in this work
with a little cross
in cross-stitch

for more cross-stitching you go to Nadine's tinyWoolf


kruissteek

toen de kinderen heel klein waren borduurde ik randjes in kruissteek voor
hun lakentjes en breide ik Fair Isle mutsen en sjaals
allebei volgens een telpatroon
ik hou van het tellen, de herhaling
het brengt rust in mijn hoofd

al een tijdje wil ik iets doen met de letter B
staand voor be of to be, zijn of worden
ik maakte een telpatroon, maar
het kwam aangepast in dit werk
met een klein kruisje
in kruissteek

28.7.12

Hamburg 2.


vervolg

ik verbleef een nacht in het kasteel aan de Eisenbach van
de koningin die ik Ariane mag noemen  ;^))
deze tweede dag dwaalden we door een park, genoten
van een ijsje, de planten en bloemen en elkaar
later bezochten Ariane en ik de tentoonstelling Alice
daarna moest ik echt gaan
met de trein
naar huis


Hamburg 2.

sequel

I stayed overnight in the Castle at the Eisenbach of
the Queen I may call Ariane  ;^))
this second day we wandered through a park, enjoyed
an ice cream, the plants and flowers and each other
later Ariane and I visited the exhibition Alice together
thereafter I really had to go
by train
home 

27.7.12

Hamburg 1.
afgelopen dinsdag en woensdag had ik een tweedaagse vakantie 
vol zon, warmte, verhalen en gelach
samen met Julia, Barbara en Ariane
we hadden elkaar veel te vertellen
in een mengeling van Engels en Duits
en er was veel te zien bij 
verschillende exposities - zie Ariane voor meer details

ik glimlach nog steeds....
wordt vervolgd


Hamburg 1.

last Tuesday and Wednesday I had a two-days holiday 
filled with sun, warmth, stories and laughter
along with Julia, Barbara and Ariane
we had a lot to tell each other
in a mixture of English and German
and there was much to see at
various exhibitions - see Ariane for more details

I still smile....
to be continued20.7.12

vragentussen de regenbuien door pluk ik bloemen bij de boerderij
thuis, met koffie en onderwijl een dekentje hakend voor Splinter, denk ik na over een webwinkel
zoals waar? bij etsy, bigcartel, da wanda?
en wat? linodruk op papier of toegepast op een kussen, een schort, een tas?....
of knuffels, zoals de vogelportretten?....
vraag: 
wat zouden jullie willen vinden in mijn winkeltje?

P.S.
ja, nog meer huisjes, nu met een klein gaatje voor een kaarsje
maar niet voor mezelf, ik heb al een dorp  ;^)))


questions

between the rain showers I pick flowers at the farm
at home, with coffee and while crocheting a blanket for Splinter, I think about a webshop
like where? at etsy, bigcartel, da wanda?
and what? linoprint on paper or applied on a pillow, an apron, a bag?....
or stuffed animals, like the bird-portraits?
question:
what would you like to find in my shop?

P.S.
yes, more houses, now with a small hole for a candle
but not for myself, I already have a village   ;^)))

16.7.12

de tuin


citaat van Pablo Picasso

de regen van de afgelopen dagen
heeft al het stof van de planten gewassen
de tuin is zo groen


the garden

quote of Pablo Picasso
'the purpose of art is to wash
the dust of everyday life'

the rain of the past days has washed
all the dust of the plants
the garden is so green


1. nigella damascena
2. astrantia
3. salvia sclarea 

13.7.12

favoriet aller tijdeneierkoek
dik besmeren met Griekse yoghurt
(gaat het makkelijkst met een lepel)
bedek de yoghurt met witte bessen
(of met blauwe bessen, aardbeien, frambozen, druiven....)
beetje poedersuiker
mmmm....!

fijn weekend!all-time favorite

sponge cake
spread thick with Greek yoghurt
(is the easiest with a spoon)
cover the yoghurt with white berries
(or with blueberries, strawberries, raspberries, grapes....)
little powdered sugar
mmmm....!

fine weekend!

 

11.7.12

een jaar later
vorig jaar rond deze tijd kwam hij bij ons wonen
een 4 maanden oude pup die we de naam Splinter gaven
nu, een jaar later, kunnen we ons bijna niet meer voorstellen
hoe het gezinsleven was zonder hem
Splinter, bijna 1,5 jaar oud en 4 kg zwaarder dan toen hij kwam
ruim 10 kg geluk!


one year later

last year around this time he came to live with us
a 4 month old puppy we gave the name Splinter
now, a year later, we can hardly imagine 
what family life was without him
Splinter, nearly 1,5 years old and 4 kg heavier than when he came
over 10 kg of happiness!

 

7.7.12

drawing challenge: tree-house

years ago Love and I spend the night in here
and hereby I can dream away....  what a theme!

a few years ago a friend and I joined in a contest:
'who makes the best book of 2009?'
we made a picture-book for children about 
the boy Boele and his friend Snail
Boele would like to have such a fine house as Snail
and gets to work with boards, sticks and nails
but his house turns out too big and too heavy to carry
eventually he hoists the house with the help of Donkey in a tree
and no, we were not among the 25 lucky winners

pay a visit to Rachel for more tree-housesdrawing challenge: boomhut

jaren geleden hebben Lief en ik hierin overnacht
en hierbij kan ik wegdromen....  wat een thema!

een paar jaar geleden deed ik samen met een vriendin mee aan een prijsvraag:
'wie maakt het mooiste boek van 2009?'
we maakten een prentenboek voor kinderen over
het jongetje Boele en zijn vriend Slak
Boele wil graag net zo'n fijn huis als Slak heeft
en gaat aan de slag met planken, takken en spijkers
maar zijn huis wordt te groot en te zwaar om te dragen
uiteindelijk hijst hij het huis met de hulp van Ezel in een boom
en nee, we behoorden niet tot de 25 gelukkige winnaars
6.7.12

100!gisterenavond plukte ik twee boeketten bloemen
gisterenmiddag speelde ik met kleur, verf, op textiel
en maakte een kleine linosnede, want....
dit is mijn 100e bericht!
in augustus bestaat dit weblog 1 jaar en mijn bedrijf 4 jaar
dan is het tijd voor een weggevertje
maar wat?....


yesterday evening I picked two bouquettes of flowers
yesterday afternoon I played with color, paint, on fabric
and made a small linocut, because....
this is my 100th post!
in August this weblog exists 1 year and my company 4 years
then it's time for a giveaway
but what?....

Blogarchief

Volgers