28.10.14

printing

after lalala-lino-cutting comes printing
by hand!
because the papersize is 50x70 cm
and miss Stuttgart can print to the size 35x44 cm....
it was a tough job
but it's done!

P.S. 
first exhibit at THUIS lunch & living 
and soon in the etsyshop  ;^))na lalala-lino-snijden komt printing 
met de hand! 
omdat het papierformaat 50x70 cm is
en miss Stuttgart maar kan afdrukken tot het formaat 35x44 cm .... 
het was een pittige klus
maar het is gedaan! 


P.S. 
eerst exposeren bij THUIS lunch & living
en binnenkort in de etsyshop; ^))

25.10.14

drawing challenge 148: DRESS

as i said before i like to wear a dress layered
with a jeans underneath and a cardigan over it

i am not really a color or pattern girl
but am a huge fan of minä perhonen
therefore i thought 'how do i look in such a dress?'

i drew a picture of myself in a jeans, dress and cardigan 
i then cut the dress and placed the drawing on all sort of images of
the fine book by minä perhonen, named '?'
and then 
i exaggerated  ;^))

for more about DRESS, please visit:

Veronica Roth, Ariane, Joanne, Nadine, Stefanie, Eric,
Sabine, Kristen, Katrin, Suzie, Sally, TammieTanïa
and Lucia

wish you all a nice weekend!
x

21.10.14

drawing challenge: NEW THEME!
this little white dress is my very first dress!
(last august it was 50 years since i was born)

i like to wear a dress layered
with a jeans underneath and a cardigan over it
i like to make dresses
and 
i like the beautiful dresses of the series Downton Abbey

hence this theme for the dc of october 25-26: DRESS

how it works:
if you want to join, leave a comment saying you are in
the following weekend the 'drawings' are shown on the blogs of the participants
and the host links to them all
dit kleine witte jurkje is mijn allereerste jurk!
(afgelopen augustus was het 50 jaar geleden dat ik werd geboren)

ik draag graag een jurk gelaagd 
met een jeans eronder en een vestje eroverheen 
ik maak graag jurken 
en 
ik hou van de mooie jurken van de serie Downton Abbey 

vandaar dit thema voor de dc van 25-26 oktober: DRESS/JURK19.10.14

shop update & drawing challenge

it took a long time before i dared to open an online store
partly because i'm a "yes, but...." person
i always see difficulties and obstacles on my path
this print as a reminder to just do
from today for sale in my etsyshop

and i want to thank you all for the sweet comments and help
especially Joanne, you know why ;^))
thank you!

&
i am the host for the drawing challenge of october 25-26
i will announce the theme tuesday
until then!het duurde een lange tijd voordat ik een online windel durfde te openen
deels omdat ik een "ja, maar...." persoon ben
ik zie altijd moeilijkheden en beren op mijn pad
deze afdruk als een herinnering om gewoon te doen
vanaf vandaag te koop in mijn etsywinkel

en ik wil jullie allemaal bedanken voor de lieve reacties en hulp
vooral Joanne, jij weet wel waarom ;^))
dank jullie wel!

&
ik ben de host voor de drawing challenge van 25-26 oktober
ik zal het thema dinsdag bekend maken
tot dan!!


14.10.14

etsyshop OPEN!

hear the drums and trumpets
see the streamers and confetti
i finally done it!!
i have opened an etsy-shop!
SPREAD THE WORD!!

i'm still a little shaky and uncertain
but the first eight items are shinning in the shop window

and a question:
what do you think? 
facebook or instagram as a promotional tool

images i made from my studio for the etsy-shophoor het tromgeroffel en trompetgeschal
zie de slingers en confetti
eindelijk heb ik het gedaan
ik heb een etsy-winkel geopend!
ZEGT HET VOORT!!

ik ben nog wat bibberig en onzeker
maar de eerste 8 artikelen staan te stralen in de etalage

en een vraag:
wat vind jij?
facebook of instagram als promotiemiddel


11.10.14

drawing challenge: cookie
the theme for this week is chosen by STEFANIE
please visit her blog for the links to the other participants

this week i changed my motto
'it's always time for cake' into 
'it's always time for cookies'

i made a simple dough 
200 g sugar, 200 g butter, 400 g spelledflour and 1 egg 
after mixing i left it for half an hour in the fridge 
coffee break!
then i rolled out the doug and stuck out circles
i used small letter stamps for the texts
just about 15 minutes in an preheated oven at 180 degrees Celsius
tasty when still slightly warm 

nice weekend!deze week veranderde ik mijn motto
'het is altijd tijd voor taart' in
'het is altijd tijd voor koekjes'

ik maakte een simpel deeg
200 g suiker, 200 g boter, 400 g speltbloem en 1 ei
na het mengen liet ik het een half uur rusten in de koelkast
koffiepauze!
daarna rolde ik het deeg uit en stak rondjes uit
ik gebruikte kleine letterstempeltjes voor de teksten
slechts 15 minuten in een voorverwarmde oven van 180 graden Celsius
lekker als ze nog een beetje warm zijn

fijn weekend!

4.10.14

drawing challenge: swoon

swoon; 'to be attracted or interested in someone or something'
admiration for
this translation reminded me of my idols from the past
like Audrey Hepburn for example in those beautiful black and white movies

but
at the moment i am very impressed by, swoon over
the masterful weaving of spiders
see these images of our kitchen window
(who appears to need washing  ;^))

please visit Tammie's blog to find the links to the other participantsswoon; te worden aangetrokken of geïnteresseerd zijn in iemand of iets
bewondering hebben voor
deze versie deed me denken aan mijn idolen van vroeger
zoals Audrey Hepburn bijvoorbeeld in die prachtige zwart/wit films

maar
op het moment ben ik onder de indruk van
de magistrale weeftechniek van de spinnen
zie deze foto's van ons keukenraam
(die zo te zien gewassen moeten worden  ;^))

1.10.14

others

 
lately i have been to several fairs
first SHOW UP in amsterdam, where i met her and her
than to arnhem where i met her and her
and yesterday to the WOONBEURS with her

i saw many beautiful things, fabrics and materials
and everywhere that blue-green color
i have a happy head full of inspiration

first image in the shop of Lenneke Wispelwey
second and third at the WOONBEURSde laatste tijd ben ik naar verschillende beurzen geweest
eerst SHOW UP in amsterdam, waar ik haar ontmoette en haar
daarna naar arnhem waar ik haar ontmoette en haar
en gisteren naar de WOONBEURS met haar

ik zag veel mooie dingen, stoffering en materialen
en overal die groen-blauwe kleur
ik heb een blij hoofd vol inspiratie

Blogarchief

Volgers