26.1.14

drawing challenge: crystal


the green crystal of Norma was the starting point for this dc
a crystal, with polished surfaces, facets

this led me, through the many facets of life, to
the different parts that i myself exist
the facets that make me 'me'


please vistit Norma for more crystaldrawing challenge: kristal

de groene kristal van Norma was het uitgangspunt voor deze dc
een kristal, met geslepen vlakken, facetten

dit leidde mij, via de vele facetten van het leven, naar
de verschillende onderdelen waaruit ikzelf besta
de facetten die mij 'mij' maken

24.1.14

first tulips


 thank you very much for your encouraging words on my last blog post
that means a lot to me and does me good

xeerste tulpen

dank jullie wel voor jullie bemoedigende woorden op mijn laatste blogspost
dat betekent veel voor me en doet me goed

x23.1.14

gloomyoutside it's gray, grey, chilly and wet
gloomy
outside and within
rhythm and patterns that recur
every year
no, this is not my favorite time of the year

i make my little portraits with brush and ink
but am not satisfied
i haven't found my way yet
but when i thoughtlessly work wet-in-wet
her face appears and i have to smilesomber

buiten is het grauw, grijs, kil en nat
somber
buiten en van binnen
ritme en patronen die terugkeren
elk jaar
nee, dit is niet mijn favoriete tijd van het jaar

ik maak m'n kleine portretten met penseel en inkt
maar ben niet tevreden
ik heb mijn manier nog niet gevonden
maar wanneer ik gedachteloos nat-in-nat werk
verschijnt haar gezicht en moet ik glimlachen

16.1.14

project 2014


i admire Stefanie's beautiful 2013 agenda, Barbara's collage-project
and Kristen's disposable drawings, as she calls them
and i really like the portraits of Marlene Dumas
all this adds up to my 2014 project:
east indian ink, water, watercolor and only one brush
on small leftover pieces of paper
working fast so i will not be tempted to make them perfect  ;^))

the model i have used for the faces comes from the
2010 spring/summer catalog of mina perhonenik bewonder Stefanie's 2013 agenda, Barbara's collage-project
en Kristen's wegwerp tekeningen, zoals zij ze noemt
en ik hou erg van de portretten van Marlene Dumas
dit alles heeft geleid tot mijn 2014 project:
oost Indische inkt, water, waterverf en slecht één penseel
op kleine reststukken papier
snel werkend zodat ik niet in de verleiding kom ze perfect te maken  ;^))

het model dat ik heb gebruikt voor de gezichten komt uit de
2010 lente/zomer catalogus van mina perhonen8.1.14

trust - vertrouwen


i am a coward, am afraid of everything
i am also a perfectionist, it's almost never good enough
and all the beauty that i see on the internet can sometimes paralyze me
i myself am my worst enemy....

my word for 2014 is TRUST
confidence in myself, trust in my ability
with that in mind i made this phrase
and how i love my beautiful miss Stuttgart!ik ben een bangerik, ben bang voor van alles
daarnaast ben ik een perfectionist, het is vrijwel nooit goed genoeg
en al het moois dat ik zie op het internet kan me soms verlammen
ikzelf ben mijn grootste vijand....

mijn woord voor 2014 is VERTROUWEN
vertrouwen in mijzelf, vertrouwen in m'n kunnen
met dat in gedachten maakte ik deze zin
en wat hou ik van mijn mooie miss Stuttgart!

3.1.14

16
2014, happy new year!

today we celebrate the 16th birthday of Eldest
and tomorrow again, with family and friends
then we will toast with champagne
on his health and the new year

to the new year!
that it shall be as you hope for
and more

x2014, gelukkig nieuwjaar!

vandaag vieren we de 16e verjaardag van Oudste
en morgen nogmaals, met familie en vrienden
dan zullen we toosten met champagne
op zijn gezondheid en het nieuwe jaar

op het nieuwe jaar!
dat het zal zijn als je hoopt
en meer

x

Blogarchief

Volgers