30.4.12

voor Rachel


elk jaar is er in de Noordoostpolder een Tulpenfestival met een tulpenroute
en elk jaar neem ik me voor te gaan, maar doe het niet
ondanks dat het zo dichtbij is

maar vorige week op een avond reed ik een deel van de route
en maakte foto's, voor Rachel
 

for Rachel

every year there is a Tulip Festival in the Noordoostpolder with a tulip route
and every year I have the intention to go, but I never do
even though it is so close

but one evening last week I drove part of the route
and took pictures, for Rachel

 
 

28.4.12

drawing challenge: earthly
sometimes I have to go back to the beginning
to get clear what is important for me
my two feet firmly on the earth and know that it is good
that it's enough
that I can on the beach on a stormy day
or in the mountains at the top of the world
than I need so little....

I wanted to make a symbol to help me remember
used a branch and some clay as earth, soil
earthly
earthen
(the shadow a small gift!)

look at all those participants from around the earth!!
thank you all so much for taking part

Renilde, Belgium
Stefanie, Germay
Ariane, Germany
Nadine, Belgium
Tatjana, Germany
Olga, Russia
Carole, Canada
Leena, Finland
Helen, Australia
Julia, Germany
Marit, Netherlands
Mano, Germany
Ilse, Belgium
Victoria, Canada
Lise B, Norway
Kirsten, USA
Alma, France
Ritva, Finland
Rachel, USA
and Norma!!


drawing challenge: aards

soms moet ik even terug naar het begin
om duidelijk te krijgen wat belangrijk is voor mij
m'n beide voeten stevig op de aarde en weten dat het goed is
dat het genoeg is
dat lukt me aan zee op een stormachtige dag
of in de bergen op de top van de wereld
dan heb ik maar zo weinig nodig....

ik wilde een symbool maken om me te helpen herinneren
gebruikte een tak en wat klei als aarde
aards
aarden
(de schaduw een kadootje!)

24.4.12

drawing challenge: NEW THEME


my surname is Aarts, it is the same as the pronunciation of the word aards = earthly
meaning: 'relating to the earth'
earthly, sublunary, plain, not heavenly, worldly

the theme of this week's challenge: EARTHLY

will you join?

How it works: a host picks a theme. Bloggers who want to join leave a comment saying they are in. 
The following Saturday the drawings are shown on the blogs and the host links to all the participants. 
A new host is also presented for the following week.drawing challenge: NIEUW THEMA

mijn achternaam is Aarts, de uitspraak daarvan is hetzelfde als van het woord aards
met betekenis: 'betrekking hebbend op de aarde'
aards, ondermaans, gewoon, niet hemels, werelds

het thema van deze week: AARDS

doe je mee? 

22.4.12

een wandeling


vorig weekend, vroeg in de morgen
mijn oude analoge camera, een fotorolletje en nieuwe batterijen
een week later, de verwondering, de kleuren zo anders

ik ben de host voor de drawing challenge van volgend weekend
dinsdag maak ik het onderwerp bekend
dat geeft me wat meer tijd om na te denken....


a walk

last weekend, early in the morning
my old analog camera, a roll of film and fresh batteries
a week later, the wonder, the colors so different

I am the host for next weekend's drawing challenge
Tuesday I announce the theme
that gives me some more time to think....

 

21.4.12

drawing challenge: a pair of....


in 1993 I visited the Vigeland Park in Oslo
it made a big impression, especially the granite statues around the monolith
representing the cycle of life
but the most impressive was a statue inside the museum
of a man sitting cross-legged with in his lap a curled up woman
which he embraces with both arms

for my graduation in 1995 I made this etching (one of a series of 16)
a pair of arms, to hold, to embrace and to carry

theme chosen by Helen
next week I will be the host!


drawing challenge: een paar....

in 1993 bezocht ik het Vigeland Park in Oslo
het maakte veel indruk, vooral de granieten beelden rond de monoliet
die de cyclus van het leven uitbeelden
maar de meeste indruk maakte een beeld in het museum
van een man in kleermakerszit met in zijn schoot een opgekrulde vrouw
die hij met beide armen omarmd

voor mijn eindexamen in 1995 maakte ik deze ets (een uit een serie van 16)
een paar armen, om vast te houden, te omarmen en te dragen

thema gekozen door Helen
volgende week ben ik de host!


20.4.12

zijn favoriete plek


P.S.
en dank jullie wel voor alle tips
en bemoedigende woorden
ik voel me gedragen
en mijn hoofd minder zwaar


his favorite spot

P.S.
and thank you for all the tips
and encouraging words
I feel lifted
and my head less heavy 

16.4.12

terug....


ze waren even weg
en dat was fijn
maar nu zijn ze terug
de hoofdpijnen

iemand nog tips?


again

they were gone for a while
and that was nice
but now they are back
the headaches

anyone any tips?

 

14.4.12

drawing challenge: I am a ....
LEO, a lion
element fire, quality fixed, polarity positive, extrovert
celestial body sun, a masculine sign

in plain language:
big mouth, small heart

theme chosen by Nadine, see her blog for more zodiac signs


drawing challenge: ik ben een ....

LEO, een leeuw
element vuur, vast, stabiel, positief, extrovert
de zon als heerser, een mannelijk teken

in gewone taal:
grote mond, klein hartje

thema gekozen door Nadine, zie haar blog voor meer sterrenbeelden

12.4.12

lekker!

huisgemaakte jam met hangop
hmmm........


tasty!

homemade jams with curd
hmmm........


10.4.12

dinsdag
we hebben nog een extra dag vrij
drinken samen koffie en warme chocomelk
en eten de laatste paaseitjes
ik maak een boswandeling met de hond
vind enkele veren en een stenen hartje voor mijn collectie
en brei verder aan een sjaal
want, het lijkt wel herfst!


tuesday

we have an extra day off
together we drink coffee and hot chocolate
and eat the last (chocolate) Easter eggs
I make a forest walk with the dog
find some feathers and a little heart of stone for my collection
and knit some more on a scarf
because, it seems like autumn!

5.4.12

verlangen


een verlangen naar de zee
op blote voeten lopen langs het strand
het geluid van de golfslag en de meeuwen
de smaak van zout
mijn haar waait alle kanten op door de wind
de hond die om me heen dartelt
dat....

fijne dagen!


longing

a longing for the sea
walking barefoot along the beach
the sound of the waves and the seagulls
the taste of salt
my hair is blowing in all directions by the wind
the dog that frolics around me
that....

fine days!

Blogarchief

Volgers