31.3.15

drawing challenge 162: pollinators


the theme, pollinators, is chosen by TAMMIE
for the link to the other participants, please go here

last week, while i enjoyed the so welcome sunshine
i heard the buzzing beez in the helleborus
so when the theme was announced i thought it would be easy  ;^))
but then all these other (nice!) things came in between
which is why i'm late
and with an unfinished drawing....
but 
with some bees!
i've made them years ago when the children were small 
and we had a 'seasons branch' hung for the window
they are made of strobiles, yellow embroidery thread and some thin paper for the wings

thank you for visiting and
i will come to your places this evening!
xx
vorige week, terwijl ik genoot van de zo welkome zon
hoorde ik de bijen zoemen in de helleborus
dus toen het thema werd aangekondigd dacht ik dat het gemakkelijk zou zijn; ^))
maar toen kwamen er allerlei andere (leuke!) dingen tussendoor
dat is waarom ik laat ben
en met een onvoltooide tekening ....
maar
met een aantal bijen!
ik heb ze jaren geleden gemaakt toen de kinderen klein waren
en we een 'seizoenen-tak' hadden opgehangen voor het raam
ze zijn gemaakt van elzenproppen, geel borduurgaren en wat dun papier voor de vleugels


26.3.15

giveaway

today is my day in my friend Vibeke's 'month of giving'
with which she celebrates her 40th birthday
for this giveaway i made this linocut of five dotted and striped feathers
printed in black printing ink on Charbonnel etching paper
250 gr off-white and 100% cotton, papersize 300x400 mm
limited edition of 12 
and 8 with goldcolored printing ink, see my etsyshop!

you can read my interview with Vibeke here
and if you would like to win a print of this linocut
please leave a comment below Vibeke's post!!

good luck!
x


vandaag is mijn dag in mijn vriend Vibeke's 'month of giving'
waarmee ze haar 40e verjaardag viert
voor deze giveaway maakte ik deze linosnede van vijf gestippelde en gestreepte veren
gedrukt met zwarte drukinkt op Charbonnel etspapier
250 gr off-white en 100% katoen, papierformaat 300x400 mm
gelimiteerde oplage van 12
en 8 met goudkleurige drukinkt, zie mijn etsy winkel!

hier kun je mijn interview met Vibeke lezen
en als je een afdruk van deze linosnede zou willen winnen
laat dan een reactie achter onder Vibeke's blogpost!!

veel geluk!
x

20.3.15

magnolia


after cleaning and declutter the fun part starts:
i make new groups of the things that i love
i buy soft pink magnolia branches 
because our 7 year old tree is still 
to small to cut branches from
and at the end of the afternoon
the sun shines right on those magnolias
hello spring!
hello weekend!  ;^))na het schoonmaken en opruimen begint het leuke gedeelte:
ik maak nieuwe groepen van de dingen waar ik van hou
ik koop zacht roze magnolia takken
omdat onze 7 jaar oude boom nog steeds
te klein is om takken vanaf te snijden
en aan het einde van de middag
schijnt de zon precies op die magnolia's
hallo lente!
hallo weekend!  ;^))

15.3.15

drawing challenge 161: spring break


the theme of this weeks drawing challenge 'spring break' is chosen by VERONICA
for the link to the other participants, please go here


for me spring break means spring-clean!
with the windows wide open
i declutter, clean cabinets and wash the curtains
fresh air in the house and in my head
in a box i found these crocheted circles
with the colors of beach, sea and dunes
which will be once a blanket
i can almost smell it
spring is coming!voor mij betekent voorjaarsvakantie voorjaarsschoonmaak!
met de ramen wijd open
ruim ik op, maak kasten schoon en was de gordijnen
frisse lucht in het huis en in mijn hoofd
in een doos vond ik deze gehaakte cirkels
met de kleuren van het strand, zee en de duinen
die eens een deken zullen zijn
ik kan het bijna ruiken
de lente komt eraan!

10.3.15

all the yellow things that make me happy


the sun that shines, hello spring!
the first crocuses
my yellow crackle vases
CD 'PONZO' of JANNE SCHRA
a book by Toon Tellegen and Mance Post
the title means 'the luck of the grasshopper'
the Volkswagen Beetle from a maquette of long agode zon die schijnt, hallo lente!
de eerste krokussen
mijn gele craquelé vaasjes
CD 'PONZO' van JANNE SCHRA
een boek van Toon Tellegen en Mance Post
'het geluk van de sprinkhaan'
de Volkswagen kever uit een maquette van lang geleden

7.3.15

lately
i make lists and muse about what and how
after all the birds and feathers it's time for something else
a new topic for a series of work
about to be and me 
about water and the sea
about boating and sailing.....

but i also want to make woodcuts of interiors
and perhaps fabric printing for a pillow
a new tea towel with a fly....

i make lists and muse about what and howik maak lijstjes en mijmer over wat en hoe
na alle vogels en veren is het tijd voor iets anders
een nieuw onderwerp voor een serie van werk
over zijn en ik
over water en de zee
over varen en zeilen....

maar ik wil ook graag houtsneden maken van interieurs
en misschien stof bedrukken voor een kussen
een nieuwe theedoek met een vlieg....

ik maak lijstjes en mijmer over wat en hoe

Blogarchief

Volgers