22.7.15

#sailing #fryslantusken blau en grien....

i am home
and that's fine
but
i miss the wideness of Fryslan
and the sound of the waves
against the hull of TREES

you can follow me on instagram
tusken blau en grien....

ik ben thuis
en dat is fijn
maar
ik mis de weidsheid van Fryslan
en het geluid van de golven
tegen de romp van TREES

je kunt me volgen op instagram


16.7.15

flowering hollyhocks
it's the time of the flowering hollyhocks
(and roses too  ;^))
how i love it
normally i pick the seepods
but this year they bloom later
or we are early
therefor i take pictures instead

dear ladies (yes, YOU, YOU and YOU!)
if you are traveling to here next year
we should certainly, alongside Rotterdam and Delft,
wander here for a day

images taken in Molkwerum and Hindeloopen


het is de tijd van de bloeiende stokrozen
(en ook rozen  ;^))
wat hou ik daar van
normaliter pluk ik de zaaddozen
maar dit jaar bloeien ze later
of zijn wij eerder 
daarom neem ik in plaats van foto's

lieve dames, (ja, JIJ, JIJ en JIJ)
als jullie naar hier reizen volgend jaar
moeten we zeker, naast Rotterdam en Delft,
een dagje hier ronddwalen

14.7.15

shades of blue


we walk and talk
drink coffee here and there
my facebook is blocked ;^((
but you can follow me on instagram  ;^))
i am re-reading books and
wear a t-shirt in a fine shade of bluewe wandelen en praten
drinken koffie hier en daar
mijn facebook is geblokkeerd ;^((
maar je kunt me volgen op instagram  ;^))
ik herlees boeken en
draag een t-shirt in een fijne blauwe kleur

12.7.15

printing with NADINEand than NADINE came for a few days

on one of those days we worked in my studio
together we came up with a fine sentence
then typesetting with my old wood type
but because i have little letters
there were three print runs before it was ready

NADINE happily worked with miss Stuttgart
and i enjoyed her company

we printed with gold printing ink based on linseed oil on A4 sized artist paper

P.S. 
i do not have facebook at the moment
but, i am working on iten toen kwam NADINE voor een paar dagen

op een van die dagen werkten we samen in mijn studio
samen bedachten we een fijne zin
daarna letterzetten met mijn oude houten drukletters
maar omdat ik maar weinig letters heb
waren het drie drukgangen voordat het klaar was

NADINE werkte met veel plezier met miss Stuttgart
en ik genoot van haar gezelschap

we drukten met gouden drukinkt gebaseerd op lijnzaadolie op A4 formaat artist paper

P.S.
ik heb geen facebook op het moment
maar daar werk ik aan

4.7.15

this incredible blue....


.... so welcome on hot days like these

keep cool and calm!
x

1.7.15

monthly quote: JULY
'Have nothing in your house
that you don't know how to use or
believe to be beautiful.'
                                                W. Morris

last saturday we were at a party
which was held in the garden of a monumental house
old and faded chic
the house had been empty for more than 10 years
with all the furniture in there, and more, like this little bird

i wish you all a summery Julyafgelopen zaterdag waren we op een feestje
dat werd gehouden in de tuin van een monumentaal huis
oude en vergane chique
het huis had meer dan 10 jaar leeggestaan
met al het meubilair er in, en meer, zoals deze kleine vogel

ik wens jullie allen een zomerse juli

Blogarchief

Volgers